ΝΕΟΣΣΟΙ – ΠΟΥΛΑΔΕΣ

Η Εταιρεία μας πέραν της αυγοπαραγωγής δραστηριοποιείται στην πώληση νεοσσών μίας ημέρας και πουλάδων 100 ημερών κυρίως αυγοπαραγωγής.

Η ΠΤΗΝΕΚ διαθέτει ιδιόκτητο εκκολαπτήριο και αναθρεπτήριο ήδη από το έτος 1969 καθώς και άριστες συνεργασίες με πτηνοτρόφους επί σειρά ετών. Το γεγονός ότι είμαστε Αυγοπαραγωγική μονάδα μας κάνει να γνωρίζουμε απόλυτα της ανάγκες του πτηνοτρόφου καθώς το σωστό και υγιές ζωικό κεφάλαιο καθορίζει και την επιτυχία στον κλάδο μας.

Η εμπειρία 50 ετών που διαθέτουμε σε συνδυασμό με τις άριστες συνθήκες διαβίωσης στο στάδιο της ανάθρεψης καθώς και το αυστηρό πρόγραμμα εμβολιασμού από την πρώτη ημέρα ζωής έως το στάδιο της μεταφοράς στον πτηνοτρόφο εξασφαλίζουν τις καλύτερες πουλάδες της ελληνικής αγοράς.

Επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα παραγωγής της μονάδας μας είναι ο κτηνίατρος κος Κόμπουλης Βασίλης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ καλέστε μας στο τηλ: 22960-80000

TOP